Mobilmeny.

Parkeringstillstånd

Du som är rörelsehindrad kan ansöka om parkeringstillstånd. Det är ett undantag från de lokala trafikföreskrifter som gäller för parkering på gator och allmänna platser i Sverige. Tillståndet gäller även i de flesta länder i Europa. Parkeringstillstånd kan beviljas för rörelsehindrade bilförare och passagerare enligt vissa villkor.

Tillstånd för bilförare

En bilförare med varaktig funktionsnedsättning, som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, kan beviljas parkeringstillstånd. Bedömningen förflytta sig på egen hand grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel. Föreskriften talar om att funktionsnedsättningen oavsett orsak avser gångförmågan.

Tillstånd för passagerare

För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. Utöver väsentliga svårigheter att förflytta sig krävs att särskilda skäl föreligger för att ett tillstånd ska utfärdas. Det kan till exempel gälla svåra förlamningar eller allvarliga balansrubbningar som medför att den sökande, efter nödvändig assistans utanför fordonet, inte kan lämnas ensam ens för en kortare stund medan föraren parkerar.

Ansökan och beslut

Du ansöker om parkeringstillstånd hos den kommun där du är folkbokförd. Skicka in en skriftlig ansökan kompletterad med foto och namnteckning på särskild blankett om parkeringstillstånd , 31.8 kB, öppnas i nytt fönster.. För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi även ha ett läkarintyg från dig och gångtestprotokoll från en fysioterapeut. Handläggningstiden är cirka fyra veckor.

Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen.

Giltighet, användning och parkeringsavgifter

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger dig rätt att parkera på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade. Parkeringstillståndet gäller på de allmänna vägarna i alla kommuner, om inte tillståndet innehåller särskilda begränsningar vad gäller tid och plats. 

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid. Sedan måste du ansöka igen och prövning sker då utan hänsyn till tidigare beslut. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig:

  • Rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
  • Rätt att parkera under högst ett dygn där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar
  • Rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd
  • Rätt att parkera under högst tre timmar på gågata

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndsskylten placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån. Tillståndet ger inte rätt att parkera på en plats som är avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

Parkering är inte alltid kostnadsfri på parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Detta varierar från kommun till kommun, så var uppmärksam när du ska parkera.