Mobilmeny.

Familj, barn och ungdom

Individ-och familjeomsorgen erbjuder olika former av stöd och hjälp som riktar sig till familjer, barn och ungdomar. Vi har både förebyggande verksamhet och utrednings- och behandlingsarbete.

Ibland uppstår det situationer som man inte kan hantera själva i familjen, det kan till exempel vara missbruk, psykisk ohälsa eller andra problem. Om du behöver stöd kan du vända dig till Individ- och familjeomsorgen i kommunen, antingen bara för att be om råd eller för att ansöka om stöd. Du behöver inte veta vilken form av stöd du vill ha innan du kontaktar oss utan vi hjälps åt att identifiera dina och din familjs behov.

Individ- och familjeomsorgens verksamhet styrs av lagar, framför allt socialtjänstlagen, och lagarna tolkas i socialnämndens riktlinjer. Du har rätt att ta del av våra riktlinjer om du vill läsa om hur vi hanterar olika situationer.

Stöd enligt socialtjänstlagen kan kallas olika saker i olika kommuner, i Bollebygds kommun säger vi att man får bistånd.