Familj, barn och ungdom

Individ-och familjeomsorgen erbjuder olika former av stöd och hjälp som riktar sig till familjer, barn och ungdomar. Man har både förebyggande verksamhet och utrednings- och behandlingsarbete.

Att leva i en familj är att ge och ta. Det känner nog de flesta igen. För det mesta ger familjen dig en dos av positiv energi i vardagen. Ibland blir det jobbigare än vanligt. Missbruk, bråk och våld ställer till det. Då kan du få stöd och hjälp av Individ-och familjeomsorgen i Bollebygd.

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. I socialtjänstlagen finns bestämmelser både om rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd och om de skyldigheter som kommunerna har i förhållande till de människor som vistas i kommunen. De stöd- och hjälpinsatser som du kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd.