Mobilmeny.

Familj, barn och ungdom

Individ- och familjeomsorgens arbete riktar sig till barn, ungdomar och deras vårdnadshavare. Det handlar främst om att ge barn och ungdomar stöd i deras rättighet att växa upp under trygga och goda förhållanden. Vi arbetar med både förebyggande verksamhet och utrednings- och behandlingsarbete.

Ibland uppstår det situationer familjen själva inte lyckas lösa, det kan till exempel vara missbruk, konflikter eller andra svårigheter. Om du behöver stöd kan du vända dig till Individ- och familjeomsorgen i kommunen, antingen bara för att be om råd eller för att ansöka om stöd. Du behöver inte veta vilken form av stöd du vill ha innan du kontaktar oss utan vi hjälps åt att identifiera behoven.

Individ- och familjeomsorgens verksamhet styrs av lagar, framför allt socialtjänstlagen (SoL), och lagarna kan kompletteras med socialnämndens riktlinjer. Du har rätt att ta del av våra riktlinjer om du vill läsa om hur vi hanterar olika situationer.

Stöd enligt socialtjänstlagen kan kallas olika saker i olika kommuner, i Bollebygds kommun säger vi att individen beviljas bistånd.