Mobilmeny.

Hälso och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård vänder sig till dig som bor i särskild boendeform, vistas i dagverksamheten och har behov av kommunal primärvård i eget boende.

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvården för dem som bor i en särskild boendeform, under vistelsetid i dagverksamhet eller har behov av hälso- och sjukvård i eget boende.

För övrig sjukvård, kontakta i första hand din vårdcentral eller familjeläkare.

Ring 112 till SOS Alarm dygnet runt när det gäller livshotande sjukdomar och skador. Personalen på SOS Alarm kan ge dig råd medan du väntar på ambulans.

Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 eller på internet 1177.se Länk till annan webbplats. ger dig råd om vård dygnet runt.

Ring texttelefon 020-33 00 00, sjukvårdsrådgivning för dig som har en hörselskada. Texttelefonanvändare kan vid livshotande ärenden ringa nödnumret 112 dygnet runt.