Mobilmeny.

Tobak och tobaksfria nikotinprodukter

Regler när det gäller tobak.

Om du vill börja sälja tobak ska du söka tillstånd hos bygg- och miljöförvaltningen innan du börjar sälja. Vid försäljning av tobak finns det regler att förhålla sig till bland annat följande.

 • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.
 • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt och den bör sitta vid kassan.
 • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.
 • Marknadsföring och reklam är förbjudet.
 • Du får inte heller göra reklam för tobak genom prissubventioner, gåvor, gratisprover, reklamtävlingar eller reklammaterial som askkoppar, tändare och paraplyer.
 • Cigarettpaketen måste innehålla minst 19 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter).

Observera att vi önskar få handlingen digitalt i filformat pdf eller jpg. Här hittar du ansökan om försäljningstillstånd av tobak.

Huvuddragen i tobakslagen (2018:2088)

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror gäller, dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, dels för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft (lag 2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Dessa produkter kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar, tobaksfritt snus eller olika varumärken som Lyft, Velo, Volt med mera.

Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad liksom försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.

Anmäl innan försäljningen börjar

Försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas till kommunen innan den påbörjas.

Regler för försäljning

Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Produkterna ska förvaras på ett sätt som gör att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även om produkterna säljs via till exempel en automat, webbhandel eller på liknande sätt. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka.

I Sverige är det förbjudet att röka på förskolor, skolor, sjukhus, restauranger och i andra lokaler som är öppna för allmänheten. Det är även förbjudet att röka på uteserveringar, utanför entréer, vid idrottsanläggningar, lekplatser och busshållplatser.

Följande produkter omfattas:

 • Röka tobak.
 • Inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa).
 • Att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak.
 • Röka örtprodukter.
 • Använda e-cigaretter.

Under relaterad information hittar du också informationsbroschyrer och anmälningsblankett för försäljning av e-cigaretter

Regler och avgift när det gäller tobaksfria nikotinprodukter

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak, men som innehåller nikotin. De får bara säljas till personer över 18 år. Du ska ha ett program för egenkontroll, och du måste se till att personalen känner till försäljningsregler och rutiner.

Från den 1 augusti 2022 gäller lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare nu måste anmäla att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus.

Egen kontoll

Egenkontrollprogrammet är ett skriftligt dokument där det ska framgå vilka rutiner företaget tillämpar vid försäljning av tobak för att se till att tobakslagens regler följs.

I egenkontrollprogrammet ska du beskriva era arbetssätt och rutiner kring försäljningen av tobak. Det ska till exempel finnas rutiner för hur ni kontrollerar kundernas ålder och märkning av produkterna. Det bör också finnas beredskap för att vidta åtgärder om det uppstår problem.

Vill du veta mer ?

Mer information om tobaksfria nikotinprodukter kan du läsa på:
Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.