Mobilmeny.
Två kuber illustrerar ett glatt och ett ledset ansikte.

Företagsklimatet i Bollebygd

I dag, den 20 september, släpper Svenskt Näringsliv sin företagsrankning för alla kommuner i Sverige. 200 företag i Bollebygd har slumpmässigt valts ut för att svara på enkäten och 73 företag har svarat. Bollebygds kommun hamnar på 3,2 av en skala 1-6.

Resultatet av undersökningen

 • Det sammanfattande omdömet på företagsklimatet ligger på en skala från 1-6. 3 är godkänt. Bollebygds kommun ligger på 3,2 och Sverigesnittet är 3,5. Högst har Bollebygds kommun legat på 3,9 och 4,0 år 2005 och 2008.
 • Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen är att 62 procent tycker att det är bra till utmärkt medan 28 procent tycker att det är dåligt eller inte helt godtagbart. 10 procent vet inte.
 • Företagen är nöjda med att kommunen har liten brottslighet och att det känns tryggt samt konkurrens från kommunens verksamheter.
 • Företagen tycker att det är mindre bra med tjänstemännens attityder, service och bemötande, dialog med kommunens beslutsfattare, skolans kontakter med näringslivet, dialog och upphandling.
 • Företagens högst prioriterade åtgärder är kortare handläggningstider, bättre dialog mellan kommunen och företagen i enskilda ärenden, bättre förståelse för företagen hos kommunens beslutsfattare, mer byggbar mark för verksamheter samt att förbättra det lokala vägnätet.

Om att vara företagare i kommunen

Simon Wannberg, Företagarna samt Olsfors Elektriska AB, har varit aktiv i kommunen under 30 år och berättar att det generellt sett är bra att vara företagare i Bollebygds kommun.

- Men det finns vissa saker som kan förbättras, till exempel vid bygglovsansökningar. Kontakt med kommunen upplevs som tungrott, säger han.

Han tycker att det finns en bra sammanhållning bland företagen och eftersom det är en liten kommun är det lätt att kommunicera med varandra. Men om han inte hade varit involverad som företagarnas representant i möten med kommunledningen hade kontakten med kommunen varit obefintlig.

- Det är viktigt att bli trevligt bemött i kontakt med kommunen och att få hjälp. Jag tycker att mycket är positivt och i en liten kommun kommer man närmare varandra. Men det är en stor omsättning av personal. Vi har en bra dialog men så byts personer ut och man får börja om från början. Så även om mycket är bra finns saker som kan förbättras, avslutar han.

Lars Andersson, Skogsguiden/LRF Bollebygds kommungrupp, säger:

- Jag kan både ge ris och ros till kommunen. Det finns en anda av nyskapande bland företag i kommunen och i en liten kommun blir det inte långt till politiker och beslutsfattare. Men vi uppmanar politiker och tjänstemän att vara hörsamma mot företagare i kommunen och lyssna på dem som kan. Om det finns problem är en dialog bra, i alla lägen, och att problemet eller beslutet tas om hand på plats. LRF är inte nöjda med det som är, men det finns förbättringspotential.

Han har varit en del av näringslivsrådet i kommunen under 10-15 år, som han tycker är en bra kanal där företagarna i hela kommunen är aktiva. Största delen av företagen är enmans- eller fåmansföretag och han uppmanar politiker och tjänstemän att vara lösningsorienterade:

- Allt är inte jättebra, men det finns förutsättningar för att bli bättre och människan har hopp. Har man en bra idé och vill förverkliga den är det inte lätt om det krånglas, men ser man på lösningar utan pekpinne och har en dialog så kan man komma fram till något bra, avslutar han.

Företagen är prioriterade i partiprogrammen

Politikerna i Bollebygds kommun lyfter fram hur viktiga företagen är för kommunen och hur viktigt det är att det är enkelt att vara företagare här. Ulf Rapp (S), kommunstyrelsens ordförande, säger:

- Jag vill stötta företagen genom att organisera kontakterna mellan företagen och strategiska och operativa tjänstepersoner samt beslutsfattare. Jag är tydlig med att förvaltningarnas och politikernas bemötande gentemot företagarna ska förbättras. Politiker behöver vara mer tillgängliga för dialog och för att kunna lämna besked. Den arena som vi har för näringslivsfrågor har utvecklats med att även innehålla arbetstagarperspektivet med dess behov av till exempel arbetspendlingsmöjligheter, barnomsorg och skola.

Bemötandet lyfter också Ingridh Anderén (M), kommunstyrelsens 2:a vice ordförande, fram:

- Bemötandet är högt prioriterat och jag stöttar företagen genom att vara delaktig på företagsbesök.

Bemötandet är också viktigt för Daniel Persson (SD), kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, och även korta handläggningstider och bra service till företagarna:

- Jag stöttar företagen genom att lyssna på dem och komma med åtgärder på de problem som de möter, säger han.

Om du som företagare vill

 • träffa kommunledningen eller få vårt informationsbrev ”Smått & Gott från kommunen”
 • delta i en anbudsskola som upphandlingsenheten ordnar
 • arrangera ett frukostmöte tillsammans med oss

hör bara av dig till näringslivschef Fia Wickström (kontaktuppgifter).

Den 20 september släpper Svenskt Näringsliv sin företagsrankning för alla kommuner i Sverige. Enkäten är en attitydundersökning. Det behöver inte vara företag som har eller har haft någon kontakt med kommunen.

200 företag tas ut slumpmässigt (SCB) för att svara på enkäten för kommuner i vår storleksordning. Enkäten går ut till företagen under perioden januari – mars. Det är 73 företag som har svarat vilket innebär en svarsfrekvens på 38 procent.

Rapporten omfattar två tredjedelar enkätsvar (1/3 enkät vad företagen tycker, 1/3 sammanfattande omdömet om kommunen som helhet) och en tredjedel statistik.

De flesta som har svarat på enkäten representerar branscherna bygg, industri, tjänster till företag, handel och transport.

 • Företagen i Bollebygd sysselsätter 1 849 personer som motsvarar 500 miljoner kronor i skatteintäkter.
 • 1 330 företag totalt varav 935 aktiva företag (2022).
 • För perioden 230101-230730 startades 29 nya företag, för samma period 2022 startades 36 nya företag.
 • Antal konkurser för augusti 2023 var 3 stycken och motsvarande period 2022 var 1 konkurs.
 • Nettovinstmarginal i snitt per företag (AB) är 7,8 procent (rikssnitt 5 procent).

Våra största arbetsställen per bransch är:

 • företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • byggindustrin
 • handel och serviceverkstäder för motorfordon
 • fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
 • tillverkning
 • transport.

 • Varje år ordnar Bollebygdskolan 7-9 en framtidsdag dit alla företag och organisationer är inbjudna för att träffa framtidens arbetskraft.
 • Bygg- och miljöenheten har under året haft träff med byggkontrollansvariga och öppet hus för allmänheten och entreprenörer om enskilda avlopp.
 • Plan- och exploateringsavdelningen planerar att ha träffar med exploatörer och markägare.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha återkommande Öppet hus i Tingshuset där både du som företagare och allmänhet kan ställa och få svar på era frågor.
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Samhällsbyggnadsnämndens (SBN) presidium, kommundirektör, samhällsbyggnadschef och näringslivschef träffar näringslivsorganisationerna i kommunen en gång per kvartal.
 • KSAU, kommundirektör, samhällsbyggnadschef och näringslivschef gör kontinuerliga företagsbesök hos företagen i kommunen.
 • Information till företagen skickas ut kontinuerligt. Det är ett nyhetsbrev om både vad som händer inom kommunen men också hur innovationssystemet kan hjälpa dig som företagare.
 • Tillsammans med Företagsstart Sjuhärad, våra lokala bankkontor och entreprenörer anordnas nystartsträffar för att hjälpa dig som vill starta företag. Vi brukar alltid ha med något företag som berättar om sin tillväxtresa.
 • Frukostmöten tillsammans med något av våra företag där olika aktuella ämnen presenteras, till exempel att energirådgivaren presenterar nyheter inom området eller innovationssystemet presenterar hur de kan hjälpa dig som företagare.