Mobilmeny.
Logotyp Bollebygds kommun. En svart sköld med en gul kanna och texten Bollebygds kommun.

Höjd terrorhotnivå i Sverige

Säkerhetspolisen, SÄPO, har meddelat att terrorhotnivån i Sverige har höjts. Orsaken är ett försämrat säkerhetsläge och ett högt hot mot landet som bedöms bestå under en längre tid. Uppmaningen från myndigheterna är att fortsätta leva som vanligt, men var källkritisk och vaksam.

Att nivån nu höjs beror inte på någon enskild händelse utan är en signal till berörda myndigheter att fortsätta arbeta för att minska risken för terrorattentat.

Vad innebär det för mig?

  • Fortsätt leva som vanligt, men var medveten om att det finns ett ökat hot mot samhället.
  • Ta del av korrekt information från myndigheter och andra pålitliga källor, var källkritisk och låt bli att dela obekräftad information och sprida rykten. På krisinformation.se Länk till annan webbplats. får du säkerställd information från myndigheterna på ett och samma ställe.
  • Var också vaksam. Du känner din närmiljö bäst och du uppmanas att tipsa polisen om du märker något som avviker från hur det brukar vara. Här finns kontaktuppgifter på polisen.se Länk till annan webbplats..

Vad gör kommunen?

Bollebygds kommun följer händelseutvecklingen noga och samarbetar med andra myndigheter och aktörer, bland andra länsstyrelsen och polisen, för att kommunen och samhället i stort ska ha en god beredskap mot allvarliga händelser.

Kommunen arbetar också kontinuerligt med att stärka den interna beredskapen mot händelser som kan påverka samhällsviktiga funktioner inom kommunen. Här finns information om hur kommunen arbetar med beredskap vid kris.

Mer information

Säkerställd information från myndigheterna – krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Frågor och svar om den höjda terrorhotnivån – polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.