Mobilmeny.
Boendemiljö Erikstorp Bollebygd

Boendemiljö

Oavsett om man bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet, en förskola eller är fastighetsägare till ett flerbostadshus ska du som verksamhetsutövare ha den kunskap som behövs för att skydda omgivningen.

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Fastighetsägare

Fastighetsägaren ska själv kontrollera att gällande bestämmelser följs så att olägenhet inte uppkommer för t.ex. hyresgästerna. Det finns många bestämmelser som rör byggnader och skötsel. Som verksamhetsutövare ska du ha kunskap om dessa bestämmelser och ha rutiner för att kontrollera alla aktuella aspekter.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet planera och kontrollera denna så att olägenheter för människors hälsa och miljön förebyggs. Kravet på egenkontroll gäller även när det finns risk för olägenhet och inte bara när olägenheten redan finns. Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En verksamhet som innebär större risker för människors hälsa eller miljön behöver en mer omfattande egenkontroll än en verksamhet med mindre risker. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen. Dessa finns angivna i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901).

Här är några av de viktigaste områden som du som fastighetsägare bör ha kontroll över, observera att detta varierar från fastighet till fastighet:

 • Förekomst av hälsovådliga byggnadsmaterial
 • Fukt och mögel
 • Buller
 • Radon
 • Ventilation
 • Avfall
 • Cistern
 • Inomhustemperatur
 • Vattentemperatur
 • Skadedjur
 • Energianvändning
 • Kemikalier
 • Transporter till och från verksamheter i fastigheten