Mobilmeny.

Kommande områden

Samhällsbyggnadsförvaltningen projekterar för kommande försäljning av småhustomter inom Bergadalen etapp 2 och 3.

Inom Bergadalen kommer cirka 20 kommunala tomter och 15 privata tomter tas fram. Tomterna på Bergadalen beräknas vara klara för försäljning under 2023. På följande sidan kan du läsa mer om projektet Bergadalen:

På längre sikt arbetar förvaltningen med översiktsplan, planprogram samt detaljplaner för flera områden, bland annat i syfte att möjliggöra bostäder. På sidan Pågående detaljplaner Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om kommunens pågående planarbete.