Vy över kommande Tyftet 3

Kommande områden

Samhällsbyggnadsförvaltningen projekterar för kommande försäljning av småhustomter inom Bergadalen (etapp 2 och 3) och inom Tyftet (etapp 3 - Olofs väg). Enligt rådande planering kommer tomterna på Tyftet etapp 3 vara klara för försäljning första halvan av 2020. Tomterna på Bergadalen beräknas vara klara för försäljning under 2021.

Inom Bergadalen kommer cirka 20 kommunala tomter och 15 privata tomter tas fram. Inom Tyftet planeras för ytterligare cirka åtta kommunala tomter, samt ett LSS-boende.

På längre sikt arbetar förvaltningen med översiktsplan, planprogram samt detaljplaner för flera områden, bland annat i syfte att möjliggöra bostäder. Du kan läsa mer om kommunens pågående planarbeten via länken »