Pågående detaljplaner

De detaljplaner som Planenheten arbetar med just nu presenteras nedan. Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Längre ner på sidan hittar du alla pågående planer i en lista.

Du som kommuninvånare har möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen under samråds- och granskningstiden. På sidan "Så kan du påverka" hittar du information om hur och när du kan lämna synpunkter.

Detaljplaner aktuella för samråd

 Just nu är inga detaljplaner utställda för samråd.
 

Detaljplaner aktuella för granskning

Just nu är inga detaljplaner utställda för granskning.

 

Detaljplaner aktuella för antagande

Överklagade planer