Mobilmeny.

Pågående detaljplaner

De detaljplaner som plan- och exploateringsenheten arbetar med just är samlade på denna sida. Detaljplaner som är utställda för samråd, granskning eller antagande redovisas nedan. Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Du som kommuninvånare har möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen under samråds- och granskningstiden.

På sidan "Så kan du påverka" hittar du information om hur och när du kan lämna synpunkter.

Detaljplaner aktuella för samråd

Just nu är inga detaljplaner utställda för samråd.

Detaljplaner aktuella för granskning

Just nu är inga detaljplaner utställda för granskning.

Detaljplaner aktuella för antagande

Just nu är inga detaljplaner utställda för antagande.

Överklagade planer

Just nu är inga detaljplaner överklagade.