Mobilmeny.

Information om serveringstillstånd till slutet sällskap

Här hittar du information för dig som söker eller har beviljats tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.

Ett slutet sällskap är när deltagarna har någon form av gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen. Det kan till exempel vara en förening, arbetsplats, grupp, vänner, familj/släkt eller en annan sammanslutning.

Vad är INTE ett slutet sällskap?

Om man kan lösa medlemskap i entrén eller om man har annonserat ut arrangemanget till allmänheten (även om man på förhand vet vilka som kommer att delta) räknas det inte som ett slutet sällskap. Enligt Bollebygds kommuns "Riktlinjer för alkoholservering" kan du som söker eller en lokal beviljas tillstånd vid högst tio enstaka tillfällen under ett år.

Om du vill fortsätta servera

Om du sedan vill kunna fortsätta servera behöver du söka ett stadigvarande serveringstillstånd eftersom verksamheten då inte räknas som tillfällig. Så snart du vet att verksamheten inte är tillfällig ska du ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd.

Du kan behöva göra ett kunskapsprov

Huvudregeln är att du behöver göra ett kunskapsprov med godkänt resultat för att vi ska kunna bevilja ett serveringstillstånd. Om du endast ansöker om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle kan du få möjlighet till undantag från att göra provet. Vi bedömer om undantag är aktuellt när vi handlägger din ansökan. Om din ansökan beviljas blir du en så kallad tillståndshavare.

Viktigt att tänka på

För dig som ansöker:

 • Du måste vara minst 20 år. Det gäller också alla i styrelsen.
 • Om du bjuder på mat och dryck kan du inte få serveringstillstånd.

Inför serveringen :

 • Som tillståndshavare kan du utse en eller flera personer som är serveringsansvariga. Dessa personer ska du anmäla till kommunen.
 • Den som är serveringsansvarig måste vara minst 20 år och lämplig för uppgiften. Det är du som tillståndshavare som avgör om serveringsansvarig är lämplig.

Vid servering:

 • Vid servering måste gäster betala för mat och/eller alkoholdryck. Priset på alkoholdrycker får inte vara lägre än inköpspriset av alkoholdrycken.
 • Tänk på att inte blockera nödutgångar om sådana finns. Vid en brand är det viktigt att alla kan ta sig ut.
 • All alkoholdryck behöver köpas in från Systembolaget. Spara kvittot! Inga gäster får ta med egen alkoholdryck.

Under serveringen

 • Tillståndshavaren eller utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.
 • Tillståndshavaren, serveringsansvariga och all övrig personal måste vara helt nyktra. De får inte dricka alkoholdrycker eller vara påverkade av andra berusningsmedel under tillställningen.
 • Servering får bara ske till personer som fyllt 18 år. Inga undan tag finns.
 • Under hela serveringstiden ska mat finnas att erbjuda. Mat är viktigt för att hålla nere berusningsgraden.
 • Kommunen och/eller polisen kan göra en tillsyn under tillställningen.
 • Det behöver vara ordning på serveringsstället och råda nykterhet. Vara ordning betyder att tomma flaskor, glas och disk ska plockas undan samt att det inte får bli stökigt. Råda nykterhet betyder gäster får vara som mest salongsberusade. Gäster får inte serveras så mycket att de blir berusade. Berusade personer får inte vara på ett serveringsställe utan måste lämna detta. Kontroll är viktigt!
 • Servering får ske så länge som serveringstillståndet medger det. 30 minuter efter serveringstidens slut måste alla gäster ha lämnat serveringsstället.

Efter serveringen

Kommunen kan också göra en tillsyn efter tillställningen. Spara därför kvitto från Systembolaget.
Gällande ansvar:

 • Misskötsamhet vid servering kan leda till att en ansökan om nytt serveringstillstånd nekas.
 • Den som serverar en minderårig eller en gäst som är berusad eller påverkad av andra berusningsmedel är personligt ansvarig och kan bli dömd för brott.