Mobilmeny.

Om finansiering när du söker serveringstillstånd

Här hittar du information om finansiering när du söker serveringstillstånd. Tänk på att använda finansieringsplan och finansieringen av alla investeringar som görs för att starta verksamheten (till exempel aktiekapital, renovering) ska visas.

Vi vill se en skriftlig redovisning som visar varifrån pengarna kommer som betalats för restaurangrörelsen. Vi godkänner inte kontantbetalningar, utan alla affärer ska gå genom bankkonton.

I alla situationer ska du redovisa hela kontoutdrag från banken med saldo och datum. Se följande exempel för hjälp:

Exempel

Restaurangen köps för 2 miljoner kr. Pengarna till köpet kommer från olika håll:

 • banklån 700 000 kronor
 • sparande 500 000 kronor
 • privatlån 350 000 kronor
 • bryggerilån 450 000 kronor

= 2 miljoner kr.

Pengar genom ett banklån på 700 000 kr

Banklån ska du redovisa på följande sätt:

 • Lånehandlingen från banken, med datum och namn.
 • Ett utdrag från bankkonto där det syns att lånet är utbetalat, och när det skedde. Utdraget ska också visa att lånet har funnits kvar på kontot tills betalningen gjorts till säljaren.

Pengar genom sparade pengar om 500 000 kr

Sparade pengar ska du redovisa på följande sätt:

 • Visa att du eller bolaget haft dessa pengar på bankkonto.
 • Förklara och visa hur pengarna sparats.

Pengar från en privatperson om 350 000 kr

Privatlån (lån eller gåva) ska du redovisa på följande sätt:

 • Ett utdrag från privatpersonens bankkonto som visar att denne haft pengarna och fört över pengarna till ditt eller bolagets bankkonto.
 • Ett utdrag från ditt eller bolagets konto som visar att just dessa pengar kommit in på kontot. Datum och belopp på de båda kontoutdragen ska stämma överens.

Pengar genom bryggerilån om 450 000 kr

Bryggerilån ska du redovisa på följande sätt:

 • Skriftligen visa hur den som hjälpt dig med pengar har fått sina pengar.
 • Det undertecknade avtalet med bryggeriet, med datum och namn.
 • Dokument som visar att lånet från bryggeriet är inbetalat på ditt eller bolagets konto.

Till sist, visa hur betalningen gick till

Slutligen ska du visa hur själva betalningen till säljaren gick till. Du ska visa samtliga transaktioner med bland annat:

 • Ett kontoutdrag som visar att du eller bolaget fört över pengar till säljaren av restaurangen.
 • Ett bevis på att säljaren fått pengarna. Bifoga kontoutdrag.

Tänk på att redovisningen i alla situationer ska innehålla hela kontoutdrag med saldo och datum.