Mobilmeny.

Öppna data

Här har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i kommun- och regiondatabasen Kolada. Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner.

Nyckeltalen bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Länkad data med nyckeltal från Kolada

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada. Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

För att jämföra med andra kommuner finns det färdiga funktioner i Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Informationen är fri för vidareutnyttjande

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.