Mobilmeny.

Information vid kris

Om en katastrof eller större olycka inträffar i Bollebygds kommun kommer information ges på kommunens hemsida.

Viktiga roller i en krissituation

Kommunens växel, telefon 033-23 13 00, och webbplats www.bollebygd.se Länk till annan webbplats. har en viktig roll i en krissituation eftersom det är hit många människor vänder sig för att få information.

Om kommunens hemsida inte är tillgänglig kan man i stället besöka Krisinformation.se Länk till annan webbplats. för att få information. Det är svenska myndigheters gemensamma informationsplats vid kriser och här finner du information om mindre och större händelser både i och utanför Sverige.

En upplysningscentral för information via telefon till allmänheten upprättas om det krävs. Information lämnas också via Sveriges Radio P4 Sjuhärad på frekvens 102,9.

Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. Därför är den information som lämnas från kommunen alltid först godkänd av krisledningsgruppen.