Mobilmeny.

Information vid kris

Om en katastrof eller större olycka inträffar i Bollebygds kommun kommer information ges på kommunens hemsida.

Viktiga roller i en krissituation

Kommunens växel, telefon 033-23 13 00, och webbplats www.bollebygd.se Länk till annan webbplats. har en viktig roll i en krissituation eftersom det är hit många människor vänder sig för att få information.

Om kommunens hemsida inte är tillgänglig kan man i stället besöka Krisinformation.se Länk till annan webbplats. för att få information. Det är svenska myndigheters gemensamma informationsplats vid kriser och här finner du information om mindre och större händelser både i och utanför Sverige.

En upplysningscentral för information via telefon till allmänheten upprättas om det krävs. Information lämnas också via Sveriges Radio P4 Sjuhärad på frekvens 102,9.

Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. Därför är den information som lämnas från kommunen alltid först godkänd av krisledningsgruppen.

Om Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. Varningssystemet omfattar information i radio och tv, samt utomhussignalen som också kallas Hesa Fredrik. Bollebygds kommun har inte någon sådan varningstuta, men det finns fler sätt för dig att få ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

  • via radio och tv
  • från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • som notis i Sveriges Radios app SR Play.

I vissa fall kan du bli varnad genom:

  • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
  • sms till din mobil om den används i det drabbade området.

Att göra vid ett VMA

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Om du vill ha mer information om händelsen kan du följa den i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se, eller ringa 113 13 (SOS Alarms informationsnummer).