Mobilmeny.
Ungodmar på mässa.

Familjehem

Här har vi samlat information om vad det innebär att vara familjehem. Du kan anmäla ditt intresse via vårt formulär längst ner på sidan.

Vad innebär det att bo i familjehem?

När ett barns vårdnadshavare av olika anledningar inte kan ge barnet den trygghet hen behöver kan det finnas behov av att få bo i en annan familj, i ett familjehem. Orsakerna kan vara många och längden på placeringen kan variera, det kan handla om en kortare eller en längre tid. Är det en kortare tid brukar det kallas jourhem. Längden på placeringen är alltid svår att uppskatta på förhand då det alltid är en bedömning om barnets bästa som avgör när en hemflytt kan ske utifrån hur situationen i hemmet har utvecklats. Socialtjänsten ska alltid arbeta för att barnen/de unga kan flytta tillbaka hem och att de har umgänge med biologiska föräldrarna under placeringstiden. Annan hjälp för att göra det möjligt att bo kvar hemma ska alltid erbjudas innan det kan bli aktuellt med en placering utanför hemmet.

Vem kan bli familjehem?

Du som lever ensam, eller ni som lever som partners, och har en trygg och stabil livssituation med god hälsa. Familjekonstellationen kan se olika ut och du/ni kan ha olika nationalitet/kultur. Det är stärkande om du/ni har ett tryggt nätverk som kan stötta dig/er i placeringen. Du/ni ska framförallt ha viljan och engagemanget att ta emot ett barn i er familj och låta hen bli en naturliv del av din/er vardag, med allt vad innebär gällande skola, fritid och andra nödvändiga kontakter. God förmåga till samarbete med socialtjänst och biologiska föräldrar är en förutsättning för att kunna ta emot ett uppdrag, då ett tredelat föräldraskap är grunden för en lyckad placering. Ett krav är att barnet ska kunna ha ett eget rum i hemmet för att säkerställa barnets integritet. Som familjehem ansvarar du/ni för barnets vardagliga trygghet, omsorg och behov, men är inte vårdnadshavare. Det innebär att stora beslut som rör barnet fattas av barnets vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller i vissa fall socialnämnden. Som familjehem har du/ni kontakt med familjehemssekreterare och får handledning i uppdraget.

Så här gör du för att bli familjehem

För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning, det viktiga är att ni har förutsättningar för att ta hand om ett barn med inte sällan stora behov. Barns behov ser olika ut och därför behövs också olika slags familjehem. Behoven av familjehem blir allt större i samhället och hur uppdraget kan se ut skiljer sig mycket åt, men för det specifika barnet preciseras det i vård- och genomförandeplan där också ditt/ert uppdrag tydliggörs.

Innan en familj blir ett familjehem gör familjehemssekreterare en utredning av familjen. För att skapa bästa förutsättningar för barnet är det viktigt att varje familj är noga utredd och matchas till det specifika barnet. En utredning innebär att socialtjänsten gör hembesök och intervjuer med familjen, tar referenser och gör kontroller i polis- och socialregister, Transportstyrelsens vägtrafikregister, Försäkringskassan samt i Kronofogdemyndighetens register.

Arvode och ersättning

Den ekonomiska ersättningen varierar beroende på uppdragets omfattning.

I särskilda fall kan du behöva vara hemma med barnet under en begränsad tid och då kan du få ersättning för förlorad inkomst.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Hör av dig till oss genom att fylla i formuläret längst ner på sidan.

Vi behöver dina kontaktuppgifter för att hantera din intresseanmälan och kunna kontakta dig. Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs för att hantera din anmälan. För att använda dina uppgifter behöver vi ditt samtycke, som du i så fall kryssar för längst ner i formuläret. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats finns under sidan "om webbplatsen".

Anmäl ditt intresse genom att fylla i vårt formulär

Kontaktperson * (obligatorisk)
Vad är du intresserad av? * (obligatorisk)