Mobilmeny.

Tillfällig vistelse i Bollebygd

Du som har hemtjänst eller kommunal primärvård (hemsjukvård) och bor i en annan kommun men planerar att tillfälligt vistas i Bollebygd kommun kan få hemtjänst eller kommunal primärvård under din vistelse här.

För att vi ska kunna planera din vistelse hos oss på bästa sätt behöver vi få information om ditt besök minst två veckor innan du kommer.

Hemtjänst och trygghetslarm

Ta kontakt med biståndshandläggaren i din hemkommun i god tid. Biståndshandläggaren i hemkommunen ansvarar för att göra en beställning av insatsen i Bollebygds kommun.

I Bollebygd är det den kommunala hemtjänsten som utför hemtjänstinsatserna.

Kommunal primärvård (hemsjukvård)

Ta kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska i din hemkommun i god tid. Legitimerad personal i din hemkommun ansvarar för att göra en beställning av insatsen till Bollebygds kommun.

Under vistelsen är du och din hemkommun ansvarig för att mediciner, läkemedelslistor, förbandsmaterial, kateter, spolning med mera finns medskickat så att det räcker under hela vistelsen i Bollebygds kommun.

Hjälpmedel

Du tar med de hjälpmedel, till exempel rullstol, rullator, säng eller lyft, som du använder i din ordinarie bostad till den adress där du vistas i Bollebygd. Har du frågor kring hjälpmedel tar du kontakt med din hemkommun.

LSS

Kontakta LSS-handläggaren i din hemkommun. LSS-handläggaren ansvarar för att göra en beställning av insatsen till Bollebygds kommun.

Till dig som är biståndshandläggare eller vårdgivare i bosättningskommunen

 

Hemtjänst och trygghetslarm

Information och beställning ska vara hemtjänsten i Bollebygd tillhanda senast två veckor innan önskat startdatum. Fyll i blanketten Beställning tillfällig vistelse i Bollebygds kommun.

Skicka blanketten via post till följande adress:

Bollebygds kommun
Socialförvaltningen
Hemtjänst
517 83 Bollebygd

Fel ifylld blankett eller saknade uppgifter i underlaget kan fördröja uppstart av insatserna.

Kommunal primärvård och rehabilitering

Information och beställning ska vara hemtjänsten i Bollebygd tillhanda senast två veckor innan önskat startdatum. Fyll i blanketten Beställning tillfällig vistelse i Bollebygds kommun.

Skicka blanketten via post eller fax:

Bollebygds kommun
Socialförvaltningen
Kommunal primärvård
517 83 Bollebygd
Fax: 033-23 15 12

Fel ifylld blankett eller saknade uppgifter i underlaget kan fördröja uppstart av insatserna.

Hjälpmedel

Hemkommunen ansvarar för att läkemedel, läkemedelslistor, omläggningsmaterial, kateter, spolning med mera finns medskickat så att det räcker under hela vistelsen i Bollebygds kommun.

Patienten ska ta med sig sina egna hjälpmedel från bosättningskommunen och de ska finnas på plats vid uppstart av insatserna. Dubbelförskrivning av hjälpmedel medges inte.

Fakturering hemtjänst och kommunal primärvård

Bollebygds kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Fakturering sker efter vistelsens slut om inget annat anges.

Frågor

Vid frågor som rör hemtjänst eller trygghetslarm, ta kontakt med planerare i hemtjänsten, telefon 0734-64 74 45 eller 0734-64 74 46.

Vid frågor om rör kommunal primärvård, ta kontakt med legitimerad personal, telefon 0729-80 57 77.