Mobilmeny.

Hemtjänst

Du som bor hemma och behöver stöd och hjälp kan ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten är till för att stötta upp i dagliga sysslor. Allt stöd är behovsprövat och beviljas efter en utredning som görs av biståndshandläggare.

Stödet är individuellt och kan variera från enklare hushållssysslor och matdistribution till omfattande personlig omvårdnad. Målet för hemtjänsten är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö och leva ett så självständigt liv som möjligt.

För att få hemtjänst behövs ett biståndsbeslut. Utifrån socialtjänstlagen (SoL) har alla rätt att ansöka och sedan få ett beslut som fattats efter individuell behovsbedömning. Alla ansökningar behandlas skyndsamt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur det går till lämnas av biståndshandläggaren