Avgift och information för avfallshantering

Om du flyttar till ett radhus eller villa med enskild sophämtning måste du teckna ett renhållningsabonnemang. Det är fastighetsägaren som tecknar avtalet.

Du kan teckna abonnemang för helår eller om du har ett sommarboende, enbart för sommaren 15 maj – 30 september.

Standardstorleken på sopkärl är 190 liter men det finns både mindre och större kärl. Sophämtning sker varannan vecka men det finns möjlighet till andra intervaller.

Om du övertar en fastighet är det viktigt att du tillsammans med den tidigare ägaren fyller i och lämnar in en ägarbytesblankett som finns under dokument och blanketter.

Hushållsavfall - åretruntbostäder
 TAXA 1TAXA 2TAXA 3TAXA 4
Storlek på kärlHämtning varje vecka *Hämtning varannan veckaHämtning var fjärde veckaHämtning en gång per kvartal
Kärl 140 liter 2 791 kr (2 233 kr)2 365 kr (1 892 kr)2 159 kr (1 727 kr)
Kärl 190 liter3 789 kr (3 031 kr)2 929 kr (2 343 kr)2 736 kr (2 189 kr)2 406 kr (1 925 kr)
Kärl 240 liter5 164 kr (4 131 kr)3 988 kr (3 190 kr)  
Kärl 370 liter6 050 kr (4 840 kr)4 675 kr (3 740 kr)  
Kärl 660 liter9 488 kr (7 590 kr)6 738 kr (5 390 kr)  

Tilläggstaxa 1: Vid hämtning 2 gånger per vecka tillkommer två procent.

* Hämtning en gång i veckan gäller endast i Bollebygds tätort och för flerfamiljshus.

 Inom parantes = utan moms.

Hushållsavfall - fritidsbostäder
 TAXA 1TAXA 2
Storlek på kärlHämtning varannan veckaHämtning var fjärde vecka
Kärl 140 liter990 kr (792 kr)743 kr (594 kr)
Kärl 190 liter1 045 kr (836 kr)798 kr (638 kr)

Hämtning 10 gånger under perioden 15 maj – 30 september. Hämtningsintervall varannan vecka.

Inom parantes = utan moms.

Avgift slamtömning
Storlek på brunnAvgift
Volym 0-1,9 m³833 kr (666 kr)
Volym 2-3,9 m³986 kr (789 kr)
Volym 4-5,9 m³1 138 kr (910 kr)
Volym 6-7,9 m³1 288 kr (1 030 kr)
Volym 8-9,9 m³1 439 kr (1 151 kr)
Volym 10-11,9 m³1 593 kr (1 274 kr)
För extra tömning efter beställning utanför ordinarie körrutt, tillkommer en framkörningsavgift med:470 kr (376 kr)
Avgift för framgrävning av brunnslock eller koppling kostar vid varje tillfälle:498 kr (398 kr)
Vid fastighet som kräver flera tömningar per år och där dessa tidsmässigt kan planeras, utgår ingen extra framkörningsavgift. 
Avgift latrintömning
 HämtningsintervallAvgift
Grundavgift där kärlet lämnas vid tomtgränsVarannan vecka1 458 kr/period (1 166 kr)
 Var fjärde vecka811 kr/period (649 kr)
Tilläggsavgift för byte av kärl inne i toalettutrymme 36 kr/hämtning (29 kr)
Tilläggsavgift för extra hämtning (budning) 223 kr/hämtning (179 kr)
Hämtning 10 gånger under perioden 15 maj-30 september. Hämtningsintervall varannan vecka.