Mobilmeny.

Ledig betesmark

Behöver du betesmark till dina får, kor eller hästar? Här kan du hitta information om kommunens olika betesmarkersområden och hur du anmäler ditt intresse.

Bollebygds kommun äger flera stads- och tätortsnära betesmarksområden som i år saknar betesdjur. Att upprätthålla bete är viktigt för att hålla landskapet öppet och för att bevara den rika biologiska mångfald som är knuten till betesmarker. Kommunen ser därför gärna att du som är djurhållare och har brist på betesmark hör av dig till oss.

Aktuella områden finns beskrivna nedan. Som djurhållare behöver du inte betala kommunen för bete i dessa områden. Det är inte alla marker som är lämpliga för alla djurslag, vid en dialog kan vi säkert hitta lösningar som passar båda parter. Du står själv för daglig tillsyn av djuren. Kommunen står för stängsel i de fall detta saknas.

 1. Område 1. Rävaberget, 4,4 ha fårhage - upptagen
  Se karta över område 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Område 2. Emma backen, 10,9 ha fårhage
  Se karta över område 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Område 3. Höga Lund, 1,3 ha - fårhage - upptagen
  Se karta över område 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. Område 4. Prästgårdsgärde, 3,6 ha - häst eller får
  Se karta över område 4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 5. Område 5. Västra Rinna, 8 ha - häst eller får
  Se karta över område 5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 6. Område 6. Östra Rinna, 6,6 ha - häst eller får
  Se karta över område 6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du intresserad av ett område kontaktar du Bollebygds kommun direkt för att anmäla ditt intresse. Du når berörd personal på kommunen direkt via telefonnummer 0734-647178 eller via mejl, Andreas.andersson@bollebygd.se

Rävaberget, 4,4 ha

En fin plats med ett magrare bete. Blandning av gräs och ris.

Emma backen 10,9 ha

Ett större område indelat i två delar. Väster och öster sida om Emma backen.

Höga Lund 1,3 ha

Höga lund är en lite hage med kuperad terräng intill Nolån.

Pästgårdsgärdet, 3,6 ha

Åkermark med bra förutsättningar för bete, något blötare på vissa punkter.

Västra Rinna, 8 ha

Gamla åkermark med naturliga variationer, här hittar du både åkermark och skogsdungar i betet.

Östra Rinna/Grönkullen 6,6 ha

Gammalt kulturlandskap, här finns både den gamla gårdens grunder kvar samt åkermark och skogsdungar.