Mobilmeny.

Eldstad, rökkanal, ventilation

När du ska installera eller väsentligt ändra en eldstad, rökkanal eller ventilation krävs det en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Det är viktigt att du får ett startbesked innan du påbörjar åtgärden!

Det krävs även en anmälan för att sätta in en insatskamin i en redan befintlig eldstad.

Att rådgöra med skorstensfejarmästaren (sotaren) innan installationen kan vara bra. Det är även skorstensfejarmästaren som besiktigar installationen och vi på samhällsbyggnadsnämnden kan inte ge ett slutbesked utan ett godkänt besiktningsprotokoll. Du får inte börja använda installationen innan du får ett slutbesked.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Följande handlingar måste lämnas in

 • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
  (behövs endast om det finns flera byggnader på fastigheten)
 • Fasadritningar, i skala 1:100
 • Planritning, i skala 1:100
 • Anmälningsblankett
 • Enkel kontrollplan
  (finns längst bak på anmälningsblanketten)
 • Verkningsgrad/effekt

Att tänka på

 • Installationen får inte påbörjas utan ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden.
 • Installationen får inte medföra någon negativ effekt i form av rök eller brandrisk för både dig själv eller dina grannar.
 • Installationen får inte tas i bruk utan ett slutbesked.

Kostnad för bygganmälan eldstad

För att installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal är kostnaden utan tekniskt samråd 2500 kr och med tekniskt samråd 7750 kr. I de flesta fall i enbostadshus krävs inget tekniskt samråd.