Mobilmeny.

Bostadsförsörjningsprogram

I januari 2021 gav kommunstyrelsen plan- och exploateringsenheten i uppdrag att uppdatera riktlinjerna för bostadsförsörjningen.

Bostadsförsörjningsprogram är nu ute på remiss

Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige anta riktlinjerna för bostadsförsöjningen. Som svar på detta har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett nytt förslag till bostadsförsörjningsprogram som nu finns ute på remiss.

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är bland annat att:

  • Skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder
  • Bidra till att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs
  • Ge en samlad bild över bostadssituationen i kommunen
  • Identifiera behov av bostäder för särskilda grupper

Ta del av handlingen

Här kan du ta del av remisshandlingen: Program för remisshandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.        Program i tryckt form går det att skriva ut som vanligt.