Mobilmeny.

Bostadsförsörjningsprogram

Kommunen ansvarar för planering av bostadsförsörjningen och för de åtgärder som krävs för att bostäder ska kunna byggas.

Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen utgår från bostadsförsörjningslagen. Tonvikten ligger vid att planera för att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder. Det kan ske genom åtgärder som möjliggör bostadsbyggande eller genom att främja en utveckling av det befintliga bostadsbeståndet. Kommunen behöver också få tillgång till bostäder för att lösa särskilda bostadsbehov.

Den 17 november 2022 antog kommunfullmäktige Bollebygds kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Här kan du läsa om riktlinjerna och kommunens tillhörande bostadsförsörjningsprogram i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är bland annat att:

  • Skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder
  • Bidra till att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs
  • Ge en samlad bild över bostadssituationen i kommunen
  • Identifiera behov av bostäder för särskilda grupper