Mobilmeny.

Centrumprogram

Den 13 oktober 2010 antog kommunfullmäktige ett centrumprogram för Bollebygds tätort. Just nu pågår ett översynsarbete över programmet.

Syftet med programmet är att säkra en kvalitetsnivå i centrum genom att beskriva principer för hur det skall gestaltas. Programmet skall ge en gemensam bild åt kommunens politiker, tjänstepersoner, exploatörer och boende för hur det framtida centrum skall se ut.

Centrumprogrammet ska ses som en vägledning men avsteg kan göras i de fall andra intressen väger tyngre.