Mobilmeny.

Kommunalråd och oppositionsråd

Bollebygds kommun har ett kommunalråd och ett oppositionsråd. 

De flesta kommunalpolitiker är fritidspolitiker, detta innebär att de sköter sina politiska uppdrag på kvällar och helger. Bollebygds kommun har två yrkespolitiker som har politik som sin huvudsakliga sysselsättning och får sin försörjning från politiska uppdrag som kommunalråd.

De två förtroendevalda kommunalråden i kommunen består av ett kommunalråd och ett oppositionsråd. Under mandatperioden 2019-2022 är Michael Plogell (FR) kommunalråd. Han är kommunstyrelsens ordförande och heltidsarvoderad. Lars-Erik Olsson (S) är oppositionsråd. Han är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och deltidsarvoderad.

Michael Plogell och Lars-Erik Olsson sitter på sina poster till och med den 31 december 2022.