Mobilmeny.

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Bollebo, är det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget. Bollebo äger radhus, kedjehus och hyreshus. Samtliga bostäder och lokaler är hyresrätter. 

Bollebo äger och förvaltar 496 bostäder och 13 lokaler med tillhörande parkerings- och garageplatser. Samtliga bostäder och lokaler är hyresrätter.

Bollebo har ett varierat utbud av bostäder i små områden med trivsamma gårdsmiljöer och valmöjlighet avseende standard och servicegrad erbjuds kunden. Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen utan vinstsyfte.

Bollebos styrelse utses var fjärde år av kommunfullmäktige i Bollebygds kommun.

Kontakta politiker

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder. Sök en politiker i vårt förtroendemannaregister. Länk till annan webbplats.