Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Bollebo, är det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget. Bollebo har radhus, kedjehus och hyreshus. Samtliga bostäder och lokaler är hyresrätter. 

Bollebo äger och förvaltar cirka 400 hyreslägenheter. Av dessa finns 269 lägenheter i Bollebygd, 40 i Olsfors och 9 i Töllsjö. Stiftelsen äger även 80 lägenheter som räknas som särskilt boende på Bollegården. Dessa lägenheter fördelas av kommunen genom biståndsbedömning.

Stiftelsen ska ha ett varierat utbud av bostäder i små områden med trivsamma gårdsmiljöer. Valmöjligheter avseende standard och service­grad ska erbjudas kunderna. Förvaltningen ska ske miljömedvetet och nära kunden.

Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen utan vinstsyfte.

Stiftelsens styrelse utses var fjärde år av kommunfullmäktige i Bollebygds kommun.

Kontakta politiker

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder.

Sök en politiker i vårt förtroendemannaregister. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDär kan du se vilka som är invalda i Bollebos styrelse.