Förvaltningar

Bollebygds kommun har fyra förvaltningar som arbetar med olika områden och som har ansvar för kommunens service. Förvaltningarna genomför de beslut som nämnderna fattar.

Vad gör en förvaltning ?

En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna. Varje förvaltning har en politisk nämnd eller utskott över sig i hierarkin.

På förvaltningen jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och driver den kommunala verksamheten.

Arbetsuppgifterna kan vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera barnomsorg. De anställda är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

I Bollebygds kommun arbetar cirka 690 anställda i de fyra förvaltningarna. Förvaltningarna som finns är: kommunstyrelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningenlänk till annan webbplats och utbildningsförvaltningenlänk till annan webbplats.