Mobilmeny.

Teknik- och serviceförvaltningen

Teknik- och serviceförvaltningen stödjer teknik- och servicenämnden i arbetet att leda och samordna nämndens verksamheter. I uppdraget ingår bland annat att leda och samordna strategisk planering, uppföljning och bereda beslutsunderlag inom olika områden som till exempel kvalitet och utveckling inom teknik- och servicenämndens område.

I förvaltningen arbetar nästan 100 medarbetare. Yrken som finns inom ansvarsområdet är bl.a. lokalvårdare, måltidsbiträde, drifttekniker, kockar och parktekniker. Förvaltningens medarbetare verkar på samtliga arbetsplatser och ytor i kommunen.