Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Ingridh Anderén (M) är ordförande och Ulf Rapp (S) vice ordförande.

Nämndens ansvarsområden är:

  • Bibliotek
  • Kultur
  • Fritid
  • Förskoleklass
  • Fritidshem
  • Grundskola  
  • Gymnasieskola
  • Vuxenutbildning  

Utbildningsnämndens sammanträden 2019

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men protokoll skrivs alltid. Utbildningsnämnden sammanträder följande måndagar klockan 16:

18 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 19 augusti, 23 september, 14 oktober, 18 november, 9 december.

Utbildningsnämndens sammanträden 2020

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men protokoll skrivs alltid. Utbildningsnämnden sammanträder följande måndagar klockan 16:

20 januari, 24 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 december.


Kontakta politiker

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden

Sök en politiker i vårt förtroendemannaregisterlänk till annan webbplats. Där kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden.