Mobilmeny.

Politikerutbildning 23 februari 2023

Bollebygds kommun bjöd in till politikerutbildning i Borås, 2023-02-23. På denna sida återfinns de presentationer som visades, samt en film från dagen.

Kommundirektör Monica Holmgrens presentation Powerpoint, 75.9 kB.

Socialchef Rickard Olssons presentation Powerpoint, 87.4 kB.

Samhällsbyggnadschef Ann-Charlotte Linds presentation Powerpoint, 7 MB.

Utbildningschef Johan Berntssons presentation Powerpoint, 7 MB.

Kommunsekreterare Suzanna Bengtsson och utvecklingsledare Teresia Granlunds presentation Powerpoint, 895 kB. (den kommunala demokratin)

HR-chef Ulrika Borgs presentation Powerpoint, 1.2 MB. (arbetsgivaransvaret)

Ekonomichef Daniel Aronssons presentation Powerpoint, 402.6 kB. (ekonomi och styrprinciper)

Säkerhetschef Christina Hulténs presentation Powerpoint, 3.1 MB. (kris och hot)

Säkerhetssamordnare Ulf Aspelins presentation Powerpoint, 574.4 kB. (informationssäkerhet)

Kommunikatör Cecilia Svenssons presentation Powerpoint, 75.8 kB. (kommunikation och media)

Kommunfullmäktiges ordförande Emma Isfeldts (S) presentation Powerpoint, 183.1 kB. (uppförandekod)

Film från politikerutbildningen Länk till annan webbplats.